<i>Aanval op VS</i>: ‘Mogelijk nieuwe militarisering zal vraag naar olie doen stijgen’

12-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

‘De eerste woorden die ik hoorde in de analyses na de aanslagen in New York en Washington was “het is oorlog”. De Reagan-doctrine wordt hernieuwd,’ zegt Karl.

President Bush vraagt en krijgt hoogstwaarschijnlijk een budget van miljarden dollars aan Congres, vooral voor militaire acties.

Verhoogde militaire uitgaven betekenen volgens de Amerikaanse hoogleraar dat de vraag naar olie zal toenemen. De militaire sector is mondiaal de grootste verbruiker van fossiele brandstof.

Voor veel olie-exporterende landen is dat geen goed nieuws, aldus Karl. Integendeel, het zwarte goud is geen zegen, maar een vloek. Karl toonde aan dat de economische groei in olie-exporterende landen lager is dan in niet-olie-exporterende landen.

Volgens de auteur van het boek The Paradox of Plenty is er een zeer belangrijke relatie tussen olie en oorlog. ‘Olie is de oorzaak van conflicten en verergert ze.’ Zij noemde voorbeelden van Angola, Nigeria en recentelijk Colombia.

De 20 miljard dollar (bijna 50 miljard gulden) die president Bush donderdag schriftelijk aan het Amerikaanse Congres heeft gevraagd, is voornamelijk bedoeld ter voorbereiding van mogelijke militaire acties.

Volgens onderminister Paul Wolfowitz van Defensie gaat het daarbij niet om 'afzonderlijke acties, maar om een campagne'.

Bush vraagt het geld in zijn schrijven 'om de terroristische aanvallen op de VS aan te pakken ... en de gevolgen van zulke aanvallen'. De toewijzing van de middelen moet volgens hem ten laste komen van het op 30 september eindigende begrotingsjaar 2001.

'Onverwijld toekennen van deze extra gelden zou een krachtig signaal van eenheid naar onze landgenoten en de wereld vormen', aldus Bush.

Reacties