<i>Aanval op VS</i>: Anti-terrorismeverdragen in stroomversnelling

24-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het ontwerp van de eerste conventie is ingediend door India in augustus 2000. Ze omvat de sleutelbepalingen van twaalf bestaande anti-terrorismeverdragen. De tekst van de conventie rond nucleair terrorisme is ingediend door Rusland. De bespreking ervan sleept al aan sinds februari 1998.

Volgens Roman Perera, het hoofd van het Ad Hoc-Comité over Terrorisme van de VN, zal het werk aan deze conventies nog vóór de bijeenkomst van de Algemene Vergadering, gepland op 15 oktober, van start gaan. Eind deze maand of begin oktober zal er al een driedaagse bijeenkomst plaatsvinden.

Eén van de meest omstreden kwesties binnen het Comité over Terrorisme is volgens Perera het trekken van de lijn tussen terrorisme en het legitieme recht op zelfbeschikking. In het verleden kwamen de discussies vast te zitten rond de definities van termen als 'terrorist', 'vrijheidsstrijder' en 'door de staat gesteund terrorisme'.

De twaalf al bestaande verdragen behandelen onder meer het kapen van vliegtuigen, geweld op luchthavens, aanslagen tegen diplomaten, gijzelingen en maatregelen voor de zeevaart. De laatst goedgekeurde conventies handelen over terroristische bomaanslagen (1997) en de beteugeling van de financiering van terrorisme (1999).

De VS hebben beide conventies niet geratificeerd. Deze twee conventies zijn samen met twee andere rond gijzelaars en de bescherming van diplomaten – die wel zijn geratificeerd door de VS - neergelegd bij de Verenigde Naties.

De overige verdragen worden beheerd door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (Icao), de Internationale Zeevaartorganisatie (IMO), de Raad van Europa en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Pahlita Kohona, hoofd van de verdragsectie van de VN, geeft toe dat dergelijke verdragen niet altijd vruchten afwerpen. ‘Maar als ze met vastberadenheid door de internationale gemeenschap worden ingevoerd, vormen ze een betrouwbaar mechanisme voor de overheden om een potentiële terroristische dreiging af te wenden, of om wie bij terroristische daden betrokken was te berechten.’

Sinds vorige week heeft Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, meermaals benadrukt dat de internationale gemeenschap ook de strijd moet aangaan met conflicten, armoede, racisme en onwetendheid. ‘Want mensen die wanhopig zijn, zijn gemakkelijk te rekruteren door terroristische organisaties,’ aldus Annan.

Reacties