<i>Aanval op VS</i>: Aanslagen schoppen internationale agenda in de war

13-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Op de Speciale VN-sessie over Kinderen werden meer dan 70 staatshoofden en regeringsleiders verwacht. Carol Bellamy, de directeur van Unicef, verklaarde dat de top wordt opgeschort 'omdat de stad New York al haar energie nu nodig heeft voor dringender zaken'.

Later openden de VN weer zijn deuren maar met strenge veiligheidsmaatregelen. Zo is er een aantal controleposten van de New Yorkse politie opgesteld op het grondgebied van het VN-hoofdkwartier.

De nieuwe voorzitter van de vergadering, Hang Seung-soo van Zuid-Korea, zei te hopen dat er nog binnen jaar een oplossing wordt gevonden. De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, benadrukte dat het om uitstel en niet om afstel gaat.

De VN-vergadering is bedoeld om de vooruitgang te bekijken die landen hebben geboekt sinds de vorige kindertop in 1990, en om nieuwe doelen op stellen voor het komende decennium.

Een recente studie van Unicef toonde aan dat veel van de doelstellingen uit 1990 niet bereikt zijn. Annan riep alle landen op om zich blijvend in te zetten voor kinderrechten.

IMF en Wereldbank twijfelen
De Wereldbank en het IMF in Washington twijfelen nog steeds of ze hun voor 29 en 30 september geplande herfstvergaderingen moeten laten doorgaan.

Tijdens die bijeenkomsten worden de ministers van Financiën en gouverneurs van de nationale banken van 183 landen verwacht, samen met zo'n 100.000 actievoerders.

Woordvoerders van IMF en Wereldbank stelden woensdag dat er nog geen definitieve beslissing is genomen, maar dat ze verzocht zijn om de bijeenkomsten - na de terroristische aanslagen in de VS van dinsdag - te verdagen omwille van de verhoogde ongerustheid rond de veiligheid ervan.

Charles Ramsey, hoofd van de politie van Washington, heeft aangedrongen om de bijeenkomsten uit de stellen. De woordvoerder van burgemeester Anthony Williams zei dat de stad onderzoekt of de bijeenkomst verlaat kan worden. De beslissing zal de komende dagen vallen.

De duur van de herfstvergaderingen is al ingekort tot twee dagen omdat anders de kosten voor ordehandhaving te hoog oplopen. De politie van Washington verwacht zo'n 100.000 betogers en vreest voor geweld, zoals bij de top van de Amerika's in Quebec en de bijeenkomst van de G8 in Genua in juli dit jaar.

Door de bijeenkomst in te korten, worden de kosten voor ordehandhaving al teruggebracht van 50 naar 38 miljoen dollar.

Campagne tegen IMF en Wereldbank
Corporate Watch
Corporate Watch
Corporate Watch

Reacties