Aandeelhouders ‘bekeren’ milieu-onvriendelijke bedrijven VS

20-01-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De investeerdersgroep, Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), heeft veel aandelen in de vijf grootste Amerikaanse elektriciteitsbedrijven. De komende maanden wil de groep op de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van de energiegiganten resoluties indienen die moeten leiden tot de uitstootbeperking van broeikasgassen.

De aandeelhoudersacties van het ICCR kunnen zeer effectief zijn. Het verplicht de bedrijfsleiding van de energiebedrijven een formeel standpunt in te nemen dat, bij ontevredenheid, publiekelijk aan de kaak kan worden gesteld.

Maar het is meer dan dat. De vijf te bekeren energiegiganten - American Electric Power, Southern Company, Xcel Energy, TXU Corporation en Cinergy Corporation - vertegenwoordigen namelijk samen 25 procent van de totale Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen. En dat is maar liefst 10 procent van de mondiale CO2-uitstoot.

Kyoto protocol Onder druk zullen de bedrijfsleidingen de aandeelhouders (en dus ook het ICCR) moeten inlichten over de economische risico's die verbonden zijn met het aanhouden van productieprocessen waarbij grote hoeveelheden broeikasgassen vrijkomen. De bedrijfleidingen moeten ook met een plan komen om de uitstoot te minimaliseren en hoe zij daar eventueel economisch voordeel uit kunnen halen.

Met dit initiatief reageert het ICCR op het beleidsvacuüm dat ontstond toen president Bush de Amerikaanse deelname aan het Kyoto-protocol schrapte. Volgens dat protocol zouden de VS tegen 2012 de CO2-uitstoot met 8 procent moeten verlagen ten opzichte van 1990.Daar zi t het nu ver van af.

Steeds meer Amerikanen nemen afstand van hun president. Vorige week introduceerden de senator en presidentskandidaat van de Democraten Joseph Lieberman en de Republikeinse senator John McCain een groen wetsontwerp. Zij willen de uitstoot van broeikasgassen in 2010 op het niveau van 2000 krijgen.

Ook de Amerikaanse zakenwereld neemt initiatieven. De 150 grootste Amerikaanse bedrijven hebben toegezegd dat ze jaarlijks op vrijwillige basis hun inspanningen tegen broeikasgassen openbaar zullen maken. Hier gaan zij tevens een streefpercentage aan verbinden.

Reacties