2006 goed jaar voor fondsen

14-12-2007
Door: Vice Versa

Dit bedrag is 75 miljoen euro hoger dan in 2005. Deze groei van ruim 7% is gedeeltelijk te danken aan meer nalatenschappen en hogere collecte-inkomsten.

Volgens het CBF daalden de kosten van fondsenwerving bovendien relatief. De organisaties kregen ook meer inkomsten dank zij subsidie van de overheid (1,1 miljard euro) en loterijen (285 miljoen euro).

De onderzochte organisaties zijn werkzaam op het gebied ontwikkelingssamenwerking (een derde), gezondheidszorg (krap een derde), welzijn (een kwart) en natuur en milieu (12%). Bij de tien organisaties met de hoogste baten uit eigen fondswerving in 2006 horen Plan Nederland, Unicef, Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, Oxfam Novib en Kerk in Actie. Lees meer in het Verslag Fondsenwerving 2006.

Reacties